210 68 37 060

Αρχική Εταιρικά Νέα Είσοδος Συνεργατών

ΑρχικήΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ασφάλιση Αυτοκινήτου AmTrust

Ασφάλιση Αυτοκινήτου AmTrust

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα την AmTrust Europe Limited στον κλάδο της Ασφάλισης Αυτοκινήτου. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή, σκοπεύουμε να παρέχουμε ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και πληρότητα καλύψεων στους πελάτες μας, και ανταγωνιστικές προμήθειες για τους συνεργάτες μας.

Μάθετε περισσότερα για την AmTrust εδώ.
 
Μέσα από την AmTrust παρέχουμε στην αγορά 3 πακέτα ασφάλισης προκειμένου να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου.
 
Πακέτο AmTrust Basic
 
To πακέτο BASIC απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Είναι το πιο απλό πακέτο της AmTrust και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:
 
 • Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Νομική Προστασία 1.500€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 
Προαιρετικές Καλύψεις
 • Θραύση Κρυστάλλων στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Θραύση Κρυστάλλων και Κάλυψη Αερόσακου
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Νομική Προστασία 3.000€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 5.000€ ή 15.000€
 • Οδική Βοήθεια
 • Κάρτα Υγείας Dr. EXPERT basic
 
Πακέτο AmTrust Plus
 
Το πακέτο PLUS είναι το ενισχυμένο πακέτο της AmTrust και απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν, πλην της κάλυψης της Αστικής τους Ευθύνης έναντι τρίτων, πιο ολοκληρωμένη προστασία του οχήματος τους με καλύψεις όπως Φωτιά και Κλοπή.
 
Οι καλύψεις του πακέτου Plus είναι:
 
 • Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Νομική Προστασία 1.500€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€
 • Κλοπή Ολική και Μερική
 • Θραύση Κρυστάλλων και Κάλυψη Αερόσακου
 • Φυσικά Φαινόμενα και Θεομηνίες
 • Κάλυψη Χαλαζιού
 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

  Προαιρετικές Καλύψεις
   
 • Θραύση Κρυστάλλων στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Νομική Προστασία 3.000€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 5.000€ ή 15.000€
 • Πυρός / Αυτανάφλεξη
 • Οδική Βοήθεια
 • Κάρτα Υγείας Dr. EXPERT basic
 
Πακέτο AmTrust Full
 
Το πακέτο full είναι το πιο πλήρες πακέτο της AmTrust και σκοπό έχει να παρέχει πλήρη προστασία στον ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ατύχημα ή τυχαίο γεγονός, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας του ή μη. Είναι αυτό που αποκαλούμε «Μικτή Ασφάλιση» και δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει μεταξύ 3 επιπέδων απαλλαγής (500€, 1000€ ή 1500€), ενώ επιλέγοντας τη σχετική προαιρετική κάλυψη, ο ασφαλισμένος μπορεί ακόμα και να μηδενίσει την απαλλαγή του!
 
Το πακέτο full παρέχει τις εξής καλύψεις:
 
 • Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά του Καλυπτόμενου Οχήματος
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Προεξέχον Φορτίο
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές από Διαρροή Υγρών
 • Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Νομική Προστασία 1.500€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 3.000€
 • Κλοπή Ολική και Μερική
 • Θραύση Κρυστάλλων και Κάλυψη Αερόσακου
 • Φυσικά Φαινόμενα και Θεομηνίες
 • Κάλυψη Χαλαζιού
 • Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 • Ίδιες Ζημιές (Απαλλαγή 500€ ή 1000€ ή 1500€
Προαιρετικές Καλύψεις
 
 • Θραύση Κρυστάλλων στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών στη ΦΙΛΗΣ GLASS
 • Κάλυψη Απαλλαγής Μικτής
 • Νομική Προστασία 3.000€
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 5.000€ ή 15.000€
 • Πυρός / Αυτανάφλεξη
 • Οδική Βοήθεια
 • Κάρτα Υγείας Dr. EXPERT basic
 
 
 
  
 
Η Κάρτα Υγείας Dr. EXPERT basic είναι μια κάρτα πλούσιων παροχών Α’βάθμιας περίθαλψης που προσφέρεται ως προαιρετική κάλυψη σε όλα τα πακέτα ασφάλισης. Πρόκειται για μια εξαιρετική παροχή με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας την κάρτα υγείας Dr. EXPERT basic, ο ασφαλισμένος αποκτά πρόσβαση σε:
 • Δωρεάν Επισκέψεις σε Νοσοκομειακούς Ιατρούς σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη
 • Απεριόριστες Επισκέψεις σε Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών όλων των ειδικοτήτων με κόστος από 15€ έως 25€.
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις σε τιμές ΦΕΚ
 • Ένα Πλήρες Check Up Ετησίως με κόστος 15€